Wat doen wij

Onder het motto "We Serve" zet Lions club Hoogstraten Markland zich reeds 30 jaar in ter ondersteuning van sociale en culturele projecten in de Noorderkempen.

Wij zijn fier dat wij in deze periode bijna € 400.000 hebben kunnen besteden aan het goede doel.

Zo konden onder meer Coda Hospice vzw in Wuustwezel, Moeders voor Moeders, Therapeuten voor Jongeren, Home Nr. 9 in Wortel, Wistik vzw en De Slinger vzw uit Hoogstraten reeds rekenen op onze steun. Ook diverse culturele projecten zoals de taallessen in het Spijker en de Hoogstraatse Begijnhofconcerten liggen ons nauw aan het hart.

 

Projecten die wij nu actief ondersteunen

"Coda palliatieve zorg"

Kort na de start van Coda Hospice in Wuustwezel werd dit het belangrijkste sociaal project van onze club.

 • visual: projectfoto

CODA vzw. is een pluralistische organisatie van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers, die palliatieve zorg aanbieden in de regio Antwerpen-Noord en Noorderkempen.
Deze zorg wordt aangeboden, zowel in de thuiszorg als in het Coda Hospice, een gespecialiseerd verpleeghuis waar terminale patiënten en hun families als 'gasten' in een bijna-thuis-huis worden opgenomen.

Het Coda Hospice biedt sinds 1996 een residentiële opvang voor acht patiënten.
Het Coda Dagcentrum, annex het hospice, biedt sinds 1997 een supplementaire opnamemogelijkheid aan een zestal palliatieve patiënten. Een team van 24 verpleegkundigen, een 10 tal vrijwilligers, een maatschappelijk werker, een kinesist, een psychologe en drie artsen is werkzaam in het Coda Hospice.
CODA vzw. ondersteunt eveneens het palliatief supportteam in de regionale ziekenhuizen.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen vzw. coördineert de palliatieve thuiszorg regionaal vanuit het Coda Hospice.
Voor de financiering van het paramedisch personeel, de deskundige opleiding en vorming van de zorgverleners, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de werking en verdere uitbouw van het Dagcentrum en het
Coda Hospice blijft CODA vzw. aangewezen op de steun van vele milde schenkers, en de sponsoring door bedrijven, verenigingen en organisaties.

info: www.coda-palliatievezorg.be

"Therapeuten voor Jongeren"

Als jongeren het even niet zien zitten en de stap zetten om advies en begeleiding te vragen, is de tijd tussen crisissituatie en hulpverlening door de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg dikwijls veel te lang.

Om te voorkomen dat de situatie escaleert, vult TEJO in de regio Antwerpen deze leemte op door eerstelijns therapeutische begeleiding te bieden aan jongeren met psychische problemen. Laagdrempelig, anoniem en gratis. Alle jongeren tussen 10 en 20 jaar die baat hebben bij een aantal therapeutische gesprekken worden begeleid door gemotiveerde jeugdtherapeuten zodat ze hun eigen traject terug kunnen vinden.

 • visual: projectfoto

Elke dag, behalve zon- en feestdagen, zijn er gedurende 4 uur therapeuten ter beschikking in het gezellige TEJO huis in het Centrum van Antwerpen.

info: www.tejo.be

"Moeders voor Moeders"

De vzw. ‘Moeders voor Moeders’zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 130vrijwilligersverdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben.

Wekelijks deelt ‘Moeders voor Moeders’uit aan honderden gezinnen. Naastvoedingmoeders allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal...

‘Moeders voor Moeders’stelt bovendien verschillende diensten ter beschikking zoals deresto-bébé, waar de allerkleinsten twee maal per week een badje en een warme maaltijd kunnen krijgen.

info: www.moedersvoormoeders.be

"Ispahan"

Mag het laatste hoofdstuk ook goed zijn? Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het levenseinde. Of de dag is gekomen dat de gezondheid van een dierbare achteruitgaat. Je wil die tot het allerlaatste moment de best mogelijke zorg bieden. En een kwaliteitsvol en onvergetelijk laatste hoofdstuk geven in de vertrouwde omgeving. Het liefst van al wil je léven toevoegen aan de tijd die nog rest samen. Ispahan vzw zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.

info: www.ispahan.be

Culturele projecten

 • taallessen (o.a. Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans) die sinds 30 jaar worden georganiseerd door onze club. Deze lessen vinden telkens plaats op dinsdagavond van medio september tot media maart. Sinds de start van de lessen hebben al ongeveer 4000 mensen uit de wijde omgeving van Hoogstraten zich kunnen bekwamen in één van de voormelde talen.
 • visual: projectfoto
 • visual: projectfoto
 • reeds 17 maal werd een Latent Talent concert georganiseerd in de Begijnhofkerk. Hierbij is het de bedoeling om beginnende artiesten de kans te geven in een mooie omgeving voor een groter publiek op te treden.
 • de Hoogstraatse beiaardconcerten
 • studiebeurzen aan jonge kunstenaars
 • ...

Eénmalige projecten

 • organisatie van een benefietconcert door het Kuijken Strijkwartet met klarinetist Lorenzo Coppola ten voordele van Ispahan, palliatieve thuiszorg Kempen
 • organisatie van een benefietconcert door The Folsom Borthers in het Penitentiair Scholingscentrum Hoogstraten ten voordele van de inrichting van de ontspanningszaal
 • actie Leefsleutels
 • operaties van Boliviaanse kinderen met een open gehemelte
 • VZW De Slinger uit Hoogstraten, een jeugdbeweging voor kinderen met en handicap voor de vernieuwing van de electriciteit in hun lokaal
 • visual: projectfoto
 • visual: projectfoto

Vroegere langlopende projecten

"Home nr. 9"

Het eerste sociaal project dat op een structurele wijze werd gesteund door ons club is het Home nr. 9 te Hoogstraten - Wortel. Het betreft een home waar door het gerecht geplaatste kinderen verblijven.

De bijdragen van de club waren bestemd voor de renovatie van het pand.

 • visual: projectfoto
 • visual: projectfoto

"Wistik"

Sinds 2001 wordt ook op een structurele wijze steun verleend aan de VZW Wistik die gevestigd is in het Begijnhof te Hoogstraten.

Deze VZW houdt zich bezig met de begeleiding van kankerpatiëneten en kon tot op heden rekenen op steun van onze club.

 • visual: projectfoto
 • visual: projectfoto