Wie zijn wij

De Lions club is een bekende internationale serviceclub die zich wereldwijd in meer dan 190 landen actief inzet voor alle mogelijke sociale en culturele initiatieven.

In onze regio is sinds een dertigtal jaren de Lions club Hoogstraten Markland actief, één van de 275 afdelingen in België. Wij organiseren allerlei activiteiten en evenementen – denken we maar aan de twee concerten van Dana Winner in Hoogstraten – om geld in kas te krijgen, en die winst gaat dan volledig naar een aantal zorgvuldig uitgekozen doelen. Onze belangrijkste Hoogstraatse projecten zijn wellicht bekend. De meest opmerkelijke zijn o.a. Home Nr. 9 (een gezinsvervangend tehuis voor door de jeugdrechter geplaatste kinderen in Wortel), Coda Hospice (verpleeghuis voor palliatieve zorg van terminale kankerpatiënten én dagcentrum), de opleiding van leerkrachten van de vier Hoogstraatse middelbare scholen in het kader van het project ‘Leefsleutels’ en Wistik, een vereniging voor aanvullende hulp bij kanker, die onlangs met onze steun hun Ontmoetingshuis Nr. 40 konden openen in het Begijnhof.

Minder bekend is wellicht het allereerste sociocultureel Lions-initiatief in Hoogstraten, namelijk het inrichten van avondlessen voor vreemde talen. Toen de afdeling Antwerpen-Voorkempen, o.a. actief in Wuustwezel (Loenhout), Essen en Kalmthout, een einde maakte aan hun Engelse taallessen, werd dat initiatief onder impuls van Jef Haseldonckx onmiddellijk overgenomen door Hoogstraten. En met succes, want in september gaan in het Spijker voor de 30ste keer de avondlessen voor talen van start.

Bleef het aanbod aanvankelijk nog beperkt tot Engels en Frans, dan werd het na verloop van tijd uitgebreid met Italiaans, Spaans en Duits. Er werden zelfs lessen Nederlands ingericht voor allochtonen, maar daarbij doken er zoveel praktische problemen op dat men er vrij vlug een punt achter moest zetten. Vast staat dat in de voorbije decennia enkele duizenden mensen uit onze regio hebben kunnen genieten van deze taallessen. Sommige leerlingen bleven jaren op post en leerden niet minder dan drie talen!

Om ook in de toekomst zo veel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, is het onze betrachting om het aantal sponsors van Lions club Hoogstraten Markland verder uit te breiden.